Letto

Adlibris Letto – en läsplatta som har sålts i Sverige i olika utföranden sedan februari 2010 av bokhandeln Adlibris. Tycks ha utgått ur sortimentet under 2022. – Letto har ett eget format för e‑böcker, Lettobok, men klarar också Epub och vanliga dokumentformat. – Letto är en något förändrad variant av den nerlagda nederländska läsplattan Bebook†. – Se Adlibris webbsidor (nere sedan oktober 2022).

[läsplattor] [ändrad 3 oktober 2022]

Cybook

en läsplatta som lanserades i Sverige i februari 2010, utvecklad av det franska företaget Bookeen. Då var det den sedan dess avvecklade modellen Cybook Opus. Cybook har sedan dess lanserat andra modeller. – Se Bookeens webb­­sidor (länk).

[läsplattor] [ändrad 20 november 2019]

Librié

en nerlagd läsplatta från Sony, släppt 2004. Den räknas som den första läsplattan. Tillverk­ningen upphörde 2009. – Sony Librié fanns bara i en version för den japanska marknaden. Den hade bild­skärm med elek­tron­iskt papper och ett litet tangent­bord för noteringar. Den använde fil­formatet BBeB†. – I USA sålde Sony en annan läs­­platta, Sony Reader†. Sony säljer numera läsplattor enbart till företag.

[läs­­plattor] [nerlagt] [ändrad 11 januari 2020]

Kindroid

  1. läsplattan Kindle med mobilplattformen Android – en föreslagen kombination som skulle ge en billig handhållen dator. Kombinationen föreslogs 2008 av den amerikanska journalisten Jason Perlow;
  2. – en säkerhetsapp för Android.

[android] [läsplattor] [ändrad 14 augusti 2019]

Plastic Logic

ett tyskt företag som utvecklar tunna, böjliga bildskärmar av ”elektronisk plast”. – Företaget satsade först på läsplattor, men tillverkar numera tunna bildskärmar för olika användningsområden. Alla elektroniska komponenter är gjorda av elektriskt ledande eller halvledande plast. – Plastic Logic skulle 2010 släppa en läsplatta under namnet Que†, men den lades ner före debuten. – Plastic Logic ingick 2009 samarbete med den amerikanska bokhandelskedjan Barnes and Nobles om att bokhandeln skulle sälja e‑böcker genom Plastic Logics läsplatta. (Jämför med Nook.) – Läs mer på plasticlogic.com.

[bildskärmar] [företag] [läsplattor] [ändrad 24 maj 2019]

Nook

en läsplatta från den ameri­kanska bok­handels­kedjan Barnes and Noble. – Nook lan­se­ra­­des i oktober 2009. Den har trådlös anslutning till internet, bildskärm med elektroniskt papper, och ger användaren möjlighet att ”låna ut” böcker till andra användare i 20 dagar. – Nook Color släpptes i november 2011 och har operativsystemet Android. I maj 2012 beslöt Barnes and Noble att lägga Nook‑verksam­heten i ett nytt dotter­bolag, Nook Media LLC. Microsoft fi­nan­si­erar Nook Media med 17,6 procent av kapitalet. – I juli 2012 kom Nook i en version som tillägg till webb­läsare. – Nook ska inte förväxlas med den ner­lagda läsplattan Que†, som skulle säljas i sam­arbete med Barnes and Noble från 2010. – Se barnesandnoble.com/nook.

[läsplattor] [ändrad 17 november 2018]

läsplatta

(e-book, e-book reader, reading pad, på svenska också e‑bok eller e‑bokläsare) – dator som har utformats för visning av e‑böcker. – Läsplattor har ofta elektroniskt papper i stället för tra­di­tion­ell LCD‑skärm, dels för att spara ström, dels för att skona ögonen på läsaren. – Läsplattor kan vara knutna till specifika filformat för e‑böcker eller vara öppna. De kan också med hjälp av kopieringsskydd (DRM) vara låsta till en viss leverantör av e-böcker. De speciella läsplattorna har utvecklats för att vara billigare, mer användarvänliga och skonsammare mot ögonen än vanliga datorer och mobiltelefoner. När de första läsplattorna kom fanns inte surfplattor. Så småningom har surfplattor och läsplattor blivit allt mer lika varandra, och det är möjligt att läsplattor successivt försvinner som en särskilt kategori. – Jämför med lärplatta. – Läs också om pro­­jektet Worldreader.

[läsplattor] [ändrad 27 maj 2020]

Kindle

en läsplatta från Amazon, släppt i november 2007. – Kindle finns också som program för persondatorer och mobil­telefoner. – Kindle är en hand­hållen läsplatta med bildskärm av elektroniskt papper. Kindle kombineras med ett utbud av böcker, tidningar och tid­skrifter i elektroniskt format. Läsplattan kommunicerar med Amazons e-bok­handel via mobil­telefonnätet. I USA används ett sär­skilt nät, Whisper­net. Kindle an­vänder ett särskilt filformat, .azw. –Kindle blev kontro­versiellt sommaren 2009 när Amazon, på grund av problem med upp­hovs­rätten, utan för­varning raderade kundernas exemplar av boken 1984 av George Orwell. Kunderna fick pengarna tillbaka, men många reagerade kraftigt på att de inte äger böckerna som de har betalat för. Det är också möjligt för Amazon att ändra texten i köpta böcker i efter­hand. – Se artikel i New York Times (länk). – Läs mer om Kindle på kindle.amazon.com. – Läs också om Kindroid. – I september 2011 släppte Amazon surfplattan Kindle Fire, från 2015 bara Fire. Den kan givet­vis också användas som läsplatta. – Kindle Un­limited är Amazons abonnemangstjänst för e‑böcker. – Ordet: Kindle betyder tända [eld], i överförd bemärkelse också väcka, egga.

[läsplattor] [ändrad 5 juni 2020]