pad

engelska för ’platta’, ’block’, ’platt­form’ – används främst i beteck­ningar på relativt små och enkla pro­dukter. – Enk­lare ord­behand­lare eller editorer har ibland namn på pad (=litet an­­teck­nings­­block), till exempel Wordpad, Notepad. – Ordet pad (=platta) används också om hand­hållna datorer, i synnerhet lite större hand­datorer. (Se Message­pad – Newton – och Ipad.) Lenovo har Think­pad och Ideapad som varu­märken (över­tagna från IBM*) för bär­bara datorer. – Key­pad betyder knapp­sats. – Pad, padding kan också betyda ’stopp­ning’, ’kudde’, ’dyna’, ’binda’ (menstrual pad) eller ’lya’ (bachelor pad). Lily pad – ’näck­ros­blad’. – Mindre, hand­hållna apparater kan i stället ha namn på pod.