Letto

Adlibris Lettoläsplatta som säljs i Sverige från februari 2010 av bokhandeln Adlibris. Letto har ett eget format för e-böcker, Lettobok, men klarar också Epub och vanliga dokumentformat. – Letto är en något förändrad variant av den holländska läsplattan Bebook. – Se Adlibris. – Fler läsplattor.