Whispernet

Amazon Whispernet – särskilt mobilnät i USA som enbart används för nerladd­ning av böcker och annat material till Kindle, Amazons läsplatta. Whispernet har inget eget nät för mobiltelefoni, utan Amazon hyr in sig på befintliga mobilnät (för närvarande AT&T). – Whispersync är en tjänst som kan syn­kron­i­se­ra varje Kindle-ägares inköp till alla apparater som hon äger. – Whisper­net ska inte för­växlas med det sociala nätverket Whisper.

[e-böcker] [mobilt] [nätverk] [ändrad 13 maj 2017]