Whispernet

Amazon Whispernet – ett särskilt amerikanskt mobilnät som enbart används för nerladd­ning av böcker och annat material till Kindle, Amazons läsplatta. – Whispernet har inget eget fysiskt nät för mobiltelefoni, utan Amazon hyr in sig på befintliga mobilnät (för närvarande AT&T). – Whispersync är en tjänst som kan synkron­i­se­ra varje Kindle‑ägares inköp till alla apparater som hon äger. – Whisper­net ska inte förväxlas med det sociala nätverket Whisper.

[e-böcker] [mobilt] [nätverk] [ändrad 26 augusti 2021]