Hublet

varumärke för surfplatta avsedd för användning på arbetsplatser, skolor och bibliotek. Den är inte personlig, och ska inte tas med hem. Hublet-plattorna förvaras i ett laddningsställ när de inte används. Man kvitterar ut en vid behov och ställer tillbaka den innan man går hem. Bibliotek använder Hublet-plattor för e‑böcker som ska läsas på plats. – Hublet utvecklas av ett finländskt företag med samma namn, se gethublet.com.

[bibliotek] [e-böcker] [surfplattor]

FlashPaper

ett nerlagt format för digitala dokument och e‑böcker från Adobe. Det utvecklades först av företaget Blue Pacific Software, som köptes av Macromedia, som i sin tur 2005 köptes av Adobe. Den sista versionen av FlashPaper kom 2005 och Adobe la ner utvecklingen av formatet 2008. Dokument i FlashPaper‑format kunde visas i webbläsaren på alla datorer som hade Adobe Flash installerat, vilket de flesta stationära datorer och bärbara datorer hade.

[e-böcker] [nerlagt] [ändrad 29 november 2018]

Walden zone

Gammal avbildning av Henry David Thoreaus stuga vid sjön Walden
Den ursprungliga Waldenzonen.

ett rum eller annat område som hålls fritt från it. I synner­het fritt från internet. –– Ut­trycket syftar på den amerikanska för­fatt­a­ren Henry David Thoreaus (se Wikipedia) bok Walden (finns som e‑bok: länk), som handlar om hur han bosatte sig i en liten stuga i skogen vid sjön Walden i närheten av Boston för att få vara i fred, läsa och studera naturen. –– Jäm­för med Camp Grounded och to offline.

[digitalfritt] [ändrad 29 juni 2017]

Apple Books

eller bara Books – program från Apple för e‑böcker. Det kan användas på iPad, iPhone och Mac. Med iBooks kan iPad alltså användas som läsplatta. Lanserades 2010 och hette iBooks fram till 2018. –– Apple Books är knutet till en tjänst för för­sälj­ning av e‑böcker, Book Store, som ingår i iTunes. E‑böckerna är i formatet Epub. – Se apple.com/apple-books. – Läs också om iBook, en äldre serie datorer från Apple.

[appar] [e-böcker] [ändrad 18 september 2018]

Worldreader

en organisation som sprider e-böcker och läs­plattor i fattiga länder. – Syftet är att för­bättra läskunnigheten. – Worldreader till­handa­håller e‑böcker på ett 40-tal språk. För­utom att World­reader delar ut donerade läsplattor har Worldreader också, i sam­arbete med Microsoft, ut­­veck­lat en app för visning av e‑böcker på mobil­telefoner. – –Se Worldreader.org. –– Läs också om pro­jektet One laptop per child.

[e-böcker] [läsplattor] [organisationer] [utbildning] [världsförbättring] [ändrad 7 september 2018]