Hublet

varumärke för en surfplatta avsedd för användning på arbetsplatser, skolor och bibliotek. – Hublet är inte personlig, och ska inte tas med hem. Hublet‑plattorna förvaras i ett laddningsställ när de inte används. Man kvitterar ut en vid behov och ställer tillbaka den innan man går hem. Bibliotek använder Hublet‑plattor för e‑böcker som ska läsas på plats. – Hublet lanserades 2014 och utvecklas av ett finländskt företag med samma namn, se gethublet.com.

[bibliotek] [e-böcker] [skoldatorer] [surfplattor] [ändrad 30 januari 2023]

FlashPaper

ett nerlagt format för digitala dokument och e‑böcker från Adobe. Det utvecklades först av företaget Blue Pacific Software, som köptes av Macromedia, som i sin tur 2005 köptes av Adobe. Den sista versionen av FlashPaper kom 2005 och Adobe la ner utvecklingen av formatet 2008. Dokument i FlashPaper‑format kunde visas i webbläsaren på alla datorer som hade Adobe Flash installerat, vilket de flesta stationära datorer och bärbara datorer hade.

[e-böcker] [nerlagt] [ändrad 29 november 2018]

Walden zone

Gammal avbildning av Henry David Thoreaus stuga vid sjön Walden
Den ursprungliga Waldenzonen.

ett rum eller annat område som hålls fritt från it. I synner­het fritt från internet. – Uttrycket syftar på den amerikanska författaren Henry David Thoreaus (se Wikipedia) bok Walden (finns som e‑bok: länk), som handlar om hur han bosatte sig i en liten stuga i skogen vid sjön Walden i närheten av Boston för att få vara i fred, läsa och studera naturen. – Jäm­för med Camp Grounded och to offline.

[digitalfritt] [ändrad 29 juni 2017]

Apple Books

eller bara Books – ett program från Apple för e‑böcker. Det kan användas på iPad, iPhone och Mac. Med iBooks kan iPad alltså användas som läsplatta. Lanserades 2010 och hette iBooks fram till 2018. – Apple Books är knutet till en tjänst för för­sälj­ning av e‑böcker, Book Store, som ingår i iTunes. E‑böckerna är i formatet Epub. – Se apple.com/apple-books. – Läs också om iBook†, en äldre serie datorer från Apple.

[appar] [e-böcker] [ändrad 18 september 2018]

Worldreader

en organisation som sprider e-böcker och läs­plattor i fattiga länder. – Syftet är att för­bättra läskunnigheten. Worldreader till­handa­håller e‑böcker på ett 40-tal språk. För­utom att World­reader delar ut donerade läsplattor har Worldreader också, i sam­arbete med Microsoft, ut­­veck­lat en app för visning av e‑böcker på mobil­telefoner. – Se worldreader.org. – Läs också om pro­jektet One laptop per child.

[e-böcker] [läsplattor] [organisationer] [utbildning] [ändrad 7 september 2018]