surfplatta

handhållen dator i form av en pek­skärm. – En komplett dator är inbyggd i bild­skärmen. Det behövs inget separat tangentbord och ingen mus, eftersom man pekar direkt på bildskärmen och skriver på ett virtuellt tangentbord. – Det mest kända exemplet på surfplatta är Apples iPad, som har gett upphov till den skämtsamma benäm­ningen padda. – En surf­platta är ett slags pekdator. – På svenska kallas surfplattor också för dator­­plattor eller pek­plattor. Surfplattor för skolelever kallas också för lärplattor. – En kombination av surfplatta och vanlig bärbar dator kallas för hybriddator eller PC‑platta. – Se också Datatermgruppen (länk) och ordet surfning. – På engelska används benäm­ningar som pad (i sammansätt­ningar), slate, tablet och media tablet.

[datorer] [surfplattor] [ändrad 22 februari 2021]

Microsoft Courier

en planerad men aldrig tillverkad surfplatta, utvecklad av Microsoft. – Courier, som blev känd i slutet av 2009, hade en ovanlig, bok­liknande form med två bildskärmar som kunde vikas ihop. Den skulle hanteras direkt med fingret eller med en elek­tro­nisk penna. Courier sågs ett tag som Micro­softs alternativ till Apples iPhone. Men i april 2010 med­delade Micro­soft att företaget inte tänkte sätta Courier i till­verk­ning.

[aldrig realiserad] [surfplattor] [ändrad 12 maj 2020]

Nexus 7

en nerlagd surfplatta från Google med operativsystemet Android. Den utvecklades i samarbete med Asus, och började säljas sommaren 2012. En ny version kom 2013. Nexus 7 ingick i produktserien Nexus†. 2014 kom Nexus 9. – Nexus 7 lades ner 2015.

[nerlagt] [surfplattor] [ändrad 21 april 2017]

Surface

  1. – varumärke för datorer från Microsoft. – Se microsoft.com/surface
  2. – en surfplatta från Microsoft, först uppvisad i juni 2012. – Surface är i själva verket en kom­bi­na­tion av surf­platta och ultra­lätt dator (en hybriddator), efter­som den har ett tangent­­bord som är inbyggt i skyddslocket. – Surface till­verkas av Micro­­soft i egen regi och säljs med Microsofts varumärke. Den första Surface och Surface 2 hade operativsystemet Windows RT† och Arm‑pro­cessor, men Surface 3 har Intelprocessor och kör Windows 10. Den kan bara köra program från Microsofts pro­gram­­butik på nätet, Windows Store. Den dyrare versionen, Surface Pro, har Intelprocessor, och på den kan man in­stal­lera alla Windows-program. – Sur­face Hub är en jätte­­lik surfplatta på 84 tum (alltså med en dia­gonal på 210 centimeter), avsedd för gruppmöten och videokonfe­renser. Den visades upp i januari 2015 (länk).

[persondatorer] [surface] [surfplattor] [ändrad 4 oktober 2018]

tablet

ett av flera engelska ord för surfplatta och liknande. Till exempel iPad. – Be­näm­ningen tablet infördes av Microsoft i produktnamnet Tablet PC†, men ordet tablet används också om andra liknande datorer. Liknande penndatorer fanns i början av 1990‑talet, till exempel Eo† och datorer för det kortlivade Windows for Pen Computing. 2000-talets version har trådlös nätanslutning. – Försvenskningen tablett blir lätt löjeväckande, men kan försvaras med att ordet tablett också kan stå för en liten duk. Skriv hellre surfplatta. – Lik­nande datorer kallas också på engelska för slate eller för något på -pad. – Se också phablet.

[surfplattor] [ändrad 4 december 2017]

Playbook

  1. taktikbok – bok eller pärm med råd om hur man hanterar olika situationer och problem. Ordet playbook kommer från idrotten, men används numera i företagsledning;
  2. –Blackberry Playbook – en nerlagd surfplatta från Black­berry. Till­känna­gavs i slutet av 2010 och släpptes till försälj­ning i början av 2011. Tillverkningen upphörde i slutet av 2014 på grund av låg efterfrågan. – Playbook var lite mindre än konkur­renter som iPad och hade ett eget operativ­system, Blackberry Tablet OS.

[nerlagt] [surfplattor] [ändrad 17 april 2023]

slate

  1. – ett av flera engelska ord för surfplatta. På engelska också tablet eller något som slutar på -pad;
  2. – Slate – en amerikansk tidskrift som skriver mycket om it‑rela­te­rade frågor, se slate.com.

– Ordet: Slate betyder från början skiffer, i överförd bemärkelse skrivtavla, griffel­tavla.

[massmedier] [surfplattor] [ändrad 10 oktober 2018]