Tablet PC

(Windows XP Tablet PC Edition)

  1. – en version av Windows XP† för penn­datorer av typ surfplatta. (Se också tablet.) – Tablet PC kunde översätta handskriven text till textfiler, och var också förbe­rett för taligenkänning. Man kunde göra handskrivna anteckningar och rättelser direkt på skärmen. – Datorer med Tablet PC kunde kompletteras med tangent­bord, och användas som skrivbordsdatorer. Tablet PC lanserades i slutet av 2002. Support upphörde 2014. Det fick inga direkta efterföljare. I stället har Windows Vista† och senare versioner av Windows möjlig­het att köras på penndatorer utan ändringar. – Läs mer på Micro­softs webbsidor (länk);
  2. – dator som är (var) avsedd för Tablet PC.

[surfplattor] [windows] [ändrad 25 januari 2022]