Nexus 7

en nerlagd surfplatta från Google med operativsystemet Android. Den utvecklades i samarbete med Asus, och började säljas sommaren 2012. En ny version kom 2013. Nexus 7 ingick i produktserien Nexus†. 2014 kom Nexus 9. – Nexus 7 lades ner 2015.

[nerlagt] [surfplattor] [ändrad 21 april 2017]