jobbutläggning

(out-tasking) – det att ett företag ger ett annat företag i uppdrag att utföra en del arbetsuppgifter som det första företaget annars utför självt. – Jobbutläggning är snävare än utkontraktering (outsourcing). Det utförande företaget blir en underleverantör, inte en kontrakterad producent. – Man kan säga att jobbutläggning brukar vara en tillfällig lösning vid arbetstoppar och hög efterfrågan, medan utkontraktering är avsedd som en beständig lösning. – Det engelska ordet kan också stavas outtasking.

[företag och ekonomi] [innovation och produktion] [31 augusti 2021]

Customer identity access management

(CIAM) – kundidentitetshantering [och åtkomstkontroll] – system för registrering av kunder och hantering av deras access till företagets webbsidor. – Vanligtvis registrerar kunderna sig själva och väljer användarnamn samt väljer eller tilldelas lösenord. Systemet för kundidentitetshantering hanterar sedan dels kundens access till sitt konto hos företaget, dels företagets access till kundens konto. Kontot innehåller information om kundens köp och annat, som betalningsinformation och underlag för profilering.  – Kallas också för customer IAM. – Se också IAM.

[e-handel] [identifiering] [17 augusti 2021]

personalisering

anpassning av varuutbud och tjänster till varje individuell kund. – Personalisering bygger på analys av kundens tidigare inköp, beteende och preferenser samt på vad andra kunder med liknande profil har köpt. Sådan analys kallas för profilering. – Personalisering är en försvenskning av engelska personalization. Det kallas också för personanpassning eller kundanpassning

[e-handel] [marknadsföring] [10 augusti 2021]

självbeställning

beställning av vara eller tjänst genom en webbsida, app eller pekskärm. – Ingen mänsklig motpart interagerar med beställaren. Självbeställning används i postorder, men också för beställningar på restauranger. Betalning brukar ingå i självbeställning. Varan levereras till beställaren när den är klar, eventuellt mot uppvisande av kvitto eller ordernummer. – På engelska: self‑ordering; även: self‑service ordering, digital ordering.

[handel] [28 juli 2021]

Microsoft Store

Microsofts marknadsplats på internet. – Microsoft Store säljer program, spel, datorer och annan hårdvara samt film och tv-program. Man kan köpa både Microsofts egna program och program från fristående utvecklare. Program från fristående utvecklare granskas av Microsoft innan de får säljas i Microsoft Store. – Vid lanseringen av Windows 11 beslöt Microsoft att inte ta ut någon provision från försäljningen av program från fristående utvecklare, förutsatt att dessa använder sina egna betalsystem. – Namnet Microsoft Store har använts sedan 2017. Microsoft ville då samla all egen försäljning av Microsoftprodukter och produkter för Microsofts operativsystem under en hatt. Tidigare hette det Windows Store och Windows Phone Store. – Microsoft Store och dess föregångare liknar uppenbarligen Apples App Store och Google Play, men Microsoft var faktiskt tidigt ute med en nätbutik för program: Windows Market­place var en liknande nätbutik som Micro­soft drev 2004—2008. – Microsoft Store var också en nerlagd serie fysiska butiker som Microsoft drev 2009–2020.

[e-handel] [26 juni 2021]

memaktie

(meme stock) – aktie som rusar på börsen på grund av snabbt spridda rekommendationer på nätet – se mem. Prisstegringen har inget att göra med det aktuella företagets resultat. – Skrivs ibland på svenska meme‑aktie eller memeaktie.

[aktiehandel] [mem] [3 juni 2021]

acquisition

  1. förvärv – det att ett företag köper ett annat företag, i synnerhet om det görs för pengar (till skillnad från mot att aktieägarna i det uppköpta företaget får aktier i det köpande företaget);
  2. värvning – customer acquisition – kundvärvning;
  3. inhämtning – om kunskaper och färdigheter: acquire skills in mathematics – inhämta färdigheter i matematik.

[företag och ekonomi] [11 maj 2021]

greater fool theory

the greater fool theory – det att man kan tjäna pengar på övervärderade eller värdelösa tillgångar genom att hitta någon som köper dem för mer än vad man betalade för dem. – Köparen är the greater fool (den större dåren). Om köparen i sin tur inte hittar en köpare (en ännu större dåre) förlorar hon sina pengar. På svenska kan man säga att köparen då ”blir sittande med Svarte Petter. Teorin om den större dåren har tillämpning på bubblor och ponzibedrägerier.

[företag och ekonomi] [ändrad 21 oktober 2021]

bait-and-switch

lockpris, locka-och-lura, bete-och-bytebedrägligt erbjudande om vara eller tjänst till lågt pris. – Säljaren tänker i själva verket inte sälja till det utlovade priset, men erbjuder kunden något liknande till betydligt högre pris. Svensk juridisk term är otillbörligt lockerbjudande (se riksdagens webbsidor). (Lockpris är annars det att en butik säljer en vara, ofta kaffe, till extra lågt pris, kanske med förlust, för att locka kunder som också köper annat. Men då finns varan verkligen att köpa till utlovat pris.) – Se också enkronaskonsult.

[bluff och båg] [företag och ekonomi] [juridik] [ändrad 30 augusti 2021]