SPAC

special purpose acquisition companyförvärvsbolag – företag som inte har egen verksamhet, men som köper upp eller slås ihop med andra bolag. Om förvärvsbolaget är börsnoterat kan det uppköpta eller sammanslagna bolaget bli börsnoterat på kuppen. Det är ett snabbare sätt att bli börsnoterad än en vanliga börsintroduktion (IPO). På engelska används också benämning blank check company. Det syftar på att förvärvsföretag, när de söker finansiärer, har svårt att förklara vad de ska använda pengarna till. 

[företagstyper] [förkortningar på S] [5 april 2023]