företagsnamn

förr: firma. – Eftersom ordet firma i dagligt tal sedan länge står för företag ändrades terminologin i lagtext från den 1 januari 2019. Den juridiska termen är sedan dess företagsnamn. – Läs mer på Bolagsverkets webbsidor (borta i december 2020 – arkiverade).

[företagstyper] [upphovsrätt] [23 april 2023]