cold call

kallringning – uppringning i försäljningssyfte till någon som säljaren inte har någon tidigare affärsrelation till. – Även: cold calling.

[handel] [telefoni] [30 april 2023]