leverantör

(supplier, provider) – företag som levererar en produkt eller tjänst till en beställare. Ordet kan användas:

  1. – om det företag som faktiskt tillverkar produkten;
  2. – om det företag som sätter sitt namn på produkten och därmed tar ansvar för den gentemot kunden. Det behöver inte vara det företag som faktiskt har tillverkat produkten. Exempel: leverantören Apple och tillverkaren Foxconn. – Se också engelska vendor;
  3. – om det företag som levererar produkten till kund, och:
  4. – dessa grupper kan sammanfalla. Leverantören kan vara en avdelning inom samma företag eller myndighet som beställaren.

[företagstyper] [språktips] [ändrad 14 februari 2020]

legotillverkare

(contract manufacturer) – företag som tillverkar produkter eller komponenter på uppdrag av andra företag som sedan säljer produkterna under egna varumärken. Om företaget även konstruerar produkten för beställarens räkning kallas företaget för original design manufacturer (ODM). Om företaget har utvecklat produkten på eget initiativ och sedan låter andra företag sätta sitt varumärke på den kallas det för OEM (original equipment manufacturing). – Påpekande: Ordet legotillverkare har inget med byggklossarna att göra, utan ordet innehåller en form av ordet lega – anställning, det att man åter sig att göra något mot betalning. Jämför med legosoldat.

[företagstyper] [innovation och produktion] [ändrad 31 januari 2020]

koncern

grupp aktiebolag där ett aktiebolag (moderbolaget) äger de andra (dotterbolagen). Dotterbolagen behöver inte vara helägda, men moderbolaget ska ha det avgörande inflytandet över dem. På engelska heter det group. Moderbolag och dotterbolag kallas tillsammans för koncernbolag. Titeln koncernchef saknar juridisk betydelse. En ”falsk koncern” är en grupp företag som har en gemensam ägare som inte är ett aktiebolag.

[företagstyper] [ändrad 20 januari 2016]

konglomerat

industrikonglomerat – storföretag som tillverkar många slags produkter i egna fabriker och ofta säljer dem under samma varumärke. – Konglomerat har ofta både horisontell och vertikal integration, det vill säga dels att de undviker att ha underleverantörer, utan helst tillverkar alla komponenter själva, dels har stor bredd i vad de tillverkar. – Exempel: japanska Yamaha som gör både konsertflyglar och motorcyklar. Sydkoreanska Samsung är i själva verket en grupp av företag som använder samma företagsnamn och som ingår i en komplicerad ägarstruktur. – Japanska industrikonglomerat kallas för keiretsu, sydkoreanska för chaebol. I Europa och USA brukar man undvika sådana företagskonstruktioner; äldre sådana har ofta brutits upp. – Grundläggande betydelse av konglomerat: hopklumpning. – Läs också om digitala drakar.

[företagstyper] [ändrad 25 juni 2021]

internetleverantör

kortare ord för internettjänsteleverantör, som är en ordagrann översättning av internet service provider, ISP. Ordet kan oftast bytas ut mot internetoperatör. Ibland används ordet internetleverantör:

  1. – när man vill betona att ett företag inte har ett eget nät, utan levererar tjänster via det allmänna telenätet eller via andra operatörers nät. I andra fall används det om:
  2. – företag som har ett utbud av tjänster förutom internetanslutningen. Den engelska termen internet service provider står även ibland för:
  3. – företag som hjälper andra företag att etablera sig på internet. Kundföretaget får en egen domän, IP-adresser, egna webbadresser och så vidare. Men anslutningen till internet går via ISP:n.

[företagstyper] [internet] [ändrad 20 januari 2021]

gazelle

snabbt växande nystartat företag. Tumregel: en gasell ska ha en årlig tillväxt på minst 20 procent under en fyraårsperiod.

[företagstyper] [ändrad 14 september 2020]

företag utan verksamhet

(non-practicing entity, NPE) – ofta: patenttroll – företag som inte säljer varor eller tjänster, men som köper upp patent. Syftet är att kunna ta ut licensavgifter av andra företag som använder patentet för produktion, eller att stämma andra företag för patentintrång. – Benämningen kan givetvis också användas om vilket företag som helst som saknar verksamhet (är vilande).

[företagstyper] [patent] [ändrad 30 januari 2019]