koncern

grupp aktiebolag där ett aktiebolag (moderbolaget) äger de andra (dotterbolagen). Dotterbolagen behöver inte vara helägda, men moderbolaget ska ha det avgörande inflytandet över dem. På engelska heter det group. Moderbolag och dotterbolag kallas tillsammans för koncernbolag. Titeln koncernchef saknar juridisk betydelse. En ”falsk koncern” är en grupp företag som har en gemensam ägare som inte är ett aktiebolag.

[företagstyper] [ändrad 20 januari 2016]