internetleverantör

kortare ord för internettjänsteleverantör, som är en ordagrann översättning av internet service provider, ISP. Ordet kan oftast bytas ut mot internetoperatör. Ibland används ordet internetleverantör:

  1. – när man vill betona att ett företag inte har ett eget nät, utan levererar tjänster via det allmänna telenätet eller via andra operatörers nät. I andra fall används det om:
  2. – företag som har ett utbud av tjänster förutom internetanslutningen. Den engelska termen internet service provider står även ibland för:
  3. – företag som hjälper andra företag att etablera sig på internet. Kundföretaget får en egen domän, IP-adresser, egna webbadresser och så vidare. Men anslutningen till internet går via ISP:n.

[företagstyper] [internet] [ändrad 20 januari 2021]