koncernchef

titel i vissa svenska koncerner. – Titeln koncernchef är inte definierad i aktiebolagslagen och har ingen juridisk betydelse, eftersom varje koncernbolag har en egen vd och styrelse. Men i praktiken har koncernchefen, som ofta är vd i moderbolaget, avgörande inflytande över koncernens dotterbolag. Titeln koncernchef översätts ofta till engelska som president, men det är inte nödvändigtvis samma sak.

[chefstitlar] [ändrad 15 september 2020]