Fidonet

Tecknad brun hund med gult papper i munnen.
Fido i Fidonet.

internationellt datornät för kommunikation genom telefonnätet med modem, fri­stå­ende från internet. – Fidonet är icke-kommersiellt och bygger på att med­lemmarna hjälper varandra: alla som är med i Fidonet måste ta emot och vidare­befordra med­delanden från andra medlemmar minst en timme varje dag (zone mail hour, zmh). För kommunikation mellan internet och Fidonet finns slussar. – Fidonet startades 1984 av Tom Jennings (se Wikipedia) i San Francisco för kommunikation mellan bbs:er (”elek­tron­iska an­slags­tavlor”). Fidonets stor­hets­tid var på 1980‑talet och början av 1990‑talet. Sedan dess har det trängts undan av internet, men det finns kvar. Det kan användas av vem som helst som har telefon, så det är populärt i länder där det är svårt att få internet­abonnemang. – Fido­­nets webb­sida är fidonet.org.

[nätverk]

Dagens ord: 2017-01-06