förstapersonsspel

(first person shooter game, fps, eller bara first-person game) – datorspel där spelaren ser allt som händer i spelet genom en av figurernas ögon. Spelaren styr den figuren. Sådana spel är ofta, men inte alltid, skjutspel, alltså förstapersonsskjutspel.