streckkod

maskinläsbar information i form av en serie streck av olika tjocklek. Det vanligaste sättet att märka varor i detaljhandeln. (En form av AIDC.) Den streckkod som används i handeln i Europa kallas för EAN, vilket står för international article number (tidigare European…). I USA och Kanada används UPC, universal product code. Det finns flera andra standarder för streckkoder. På engelska: barcode eller bar code. – Läs också om rutkoder.

[informationsinsamling] [ändrad 25 augusti 2020]

fångst

(capture) – omvandling av insamlad information, inklusive ljud och bild, till en form som kan bearbetas i dator. – Bildfångst (image capture) är i praktiken oftast skanning av pappersdokument som kan innehålla text eller bild. – Datafångst (data capture) är inläsning av data för databehandling från pappersblanketter, flervalsprov, streckkoder och andra källor. – Videofångst (video capture) är överföring av analog video, till exempel VHS‑band†, till digital form. – Transaktionsfångst (trans­action capture) används om data från kontokortsbetalningar och är när kortutgivaren har fått alla nödvändiga upp­gifter och kan börja bearbeta transaktionen. – Fångst förut­sätter alltså att informationen redan har insamlats på något sätt (skrivits ner, fyllts i, spelats in, fotograferats…). Fångsten är avslutad i och med att man har materialet på hårddisken eller SSD:n i hanterbar form: bearbetning ingår inte i fångst. – Ordet fångst kan uppfattas som löjligt, som om man jagade bilder med fjärilshåv, men det är en etablerad fackterm. Ofta kan man undvika ordet genom att vara mer precis och, beroende på vad det gäller, tala om digitalisering, inläsning eller konvertering. – Se också automatic identification and data capture (AIDC).

[informationsinsamling] [ändrad 21 augusti 2019]

Ushahidi

ett program för insamling, sammanställning och publicering av information från frivilliga för publicering på kartor. (Se crowdmapping.) – Ushahidi publicerar information om händelser på kartor på webben, och bygger på nyhets­tips som kan skickas med mobiltelefon. Pro­grammet utvecklades i Kenya 2008 som ett sätt att kartlägga utbrott av våld efter valet. Det har sedan dess tagits i bruk i många länder för olika ändamål. Pro­grammet är avgiftsbelagt, se denna länk. – Ordet: Ushahidi är swahili och betyder vittnes­börd. – Läs mer på ushahidi.com.

[geo] [gräsrotsbaserat] [informationsinsamling] [ändrad 20 september 2022]

crowdsensing

”gräsrotsmätning” – användning av frivilliga medarbetare för insamling av mätdata över internet. Det kan gälla data som samlas in automatiskt av sensorersmarta mobiler eller om data som de frivilliga skickar in med SMS eller e‑post. Vanliga exempel gäller köer i trafiken och framkomlighet i städer vid karnevaler, demonstrationer och matcher. Inlämningen av data kan göras spontant och vid behov eller som inslag i ett projekt. Den som samlar in data kan använda GPS‑uppgifter för att vända sig enbart till uppgiftslämnare i ett visst område. – Läs också om crowdmapping.

[gräsrotsbaserat] [informationsinsamling] [ändrad 3 mars 2020]

harvesting

skörd, skördande, insamling – om internet: automatisk insamling av information: email address harvesting – automatisk insamling av e‑postadresser från webbsidor och debattforum på internet. Detta görs med speciella program, harvesters (skördare) och syftet brukar vara att sälja adresserna till spammare; web harvesting, web page harvesting – webbsideinsamling – automatisk insamling av artiklar och annan information från internet. Görs helt legitimt av bibliotek och arkiv.

[informationsinsamling] [spam] [ändrad 25 september 2018]