automatic identification and data capture

automatisk identifiering och datafångst – teknik som auto­ma­tiskt läser in data som identifierar eller beskriver föremål. Det förutsätter att föremålet som ska identifieras har försetts med information i maskinläsbar form. Exempel: streckkoder, rutkoder, RFID och NFC. Även automatisk inläsning av text och siffror, till exempel från bilars registreringsskyltar, hör hit. Förkortas AIDC.

[data] [ändrad 13 februari 2018]