bildfångst

(image capture) – överföring av redan existerande bilder till digitiserad form för att de ska kunna lagras och / eller bearbetas. – Bilder ska här tolkas i vid bemärkelse: att läsa in sidor ur en bok i en skanner är också bildfångst. – Se också fångst.

[bildbehandling] [informationsinsamling] [ändrad 14 januari 2020]