crowdsensing

”gräsrotsmätning” – användning av frivilliga medarbetare för insamling av mätdata över internet. Det kan gälla data som samlas in automatiskt av sensorer på smarta mobiler eller om data som de frivilliga skickar in med sms eller e-post. Vanliga exempel gäller köer i trafiken och framkomlighet i städer vid karnevaler, demonstrationer och matcher. Inlämningen av data kan göras spontant och vid behov eller som inslag i ett projekt. Den som samlar in data kan använda GPS‑uppgifter för att vända sig enbart till uppgiftslämnare i ett visst område.

[grasrotsbaserat] [informationsinsamling] [ändrad 11 juli 2018]