digitisering

(digitizing) – konvertering av information från analog till digital form. Till exempel att skanna in text och bilder och att överföra musik från band och LP‑skivor till digitalt format som CD och mp3. Det kallas också för digi­fi­e­ring. – Jämför med termen di­gi­tal­i­se­ring, som står för en process i sam­hället eller omvandling av företags affärsmodell baserad på att (nästan) all in­for­ma­tion i företaget är digital och kan behandlas av datorer. – Skill­naden mellan de två termerna iakttas ofta inte, men kan vara bra att känna till.

[informationshantering] [språktips] [ändrad 7 augusti 2017]