fångst

(capture) – omvandling av insamlad information, inklusive ljud och bild, till en form som kan bearbetas i dator. – Bildfångst (image capture) är i praktiken oftast skanning av pappersdokument som kan innehålla text eller bild. – Datafångst (data capture) är inläsning av data för databehandling från pappersblanketter, flervalsprov, streckkoder och andra källor. – Videofångst (video capture) är överföring av analog video, till exempel VHS‑band†, till digital form. – Transaktionsfångst (trans­action capture) används om data från kontokortsbetalningar och är när kortutgivaren har fått alla nödvändiga upp­gifter och kan börja bearbeta transaktionen. – Fångst förut­sätter alltså att informationen redan har insamlats på något sätt (skrivits ner, fyllts i, spelats in, fotograferats…). Fångsten är avslutad i och med att man har materialet på hårddisken eller SSD:n i hanterbar form: bearbetning ingår inte i fångst. – Ordet fångst kan uppfattas som löjligt, som om man jagade bilder med fjärilshåv, men det är en etablerad fackterm. Ofta kan man undvika ordet genom att vara mer precis och, beroende på vad det gäller, tala om digitalisering, inläsning eller konvertering. – Se också automatic identification and data capture (AIDC).

[informationsinsamling] [ändrad 21 augusti 2019]