streckkod

maskinläsbar information i form av en serie streck av olika tjocklek. Det vanligaste sättet att märka varor i detaljhandeln. (En form av AIDC.) Den streckkod som används i handeln i Europa kallas för EAN, vilket står för international article number (tidigare European…). I USA och Kanada används UPC, universal product code. Det finns flera andra standarder för streckkoder. På engelska: barcode eller bar code. – Läs också om rutkod.

[informationsinsamling] [22 oktober 2013]