formulärdata

uppgifter som namn och adress som man ofta behöver ange i formulär på webben. Sådana upp­gifter kan man i många webb­läsare mata in (under inställningarna) och spara en gång för alla. Sedan fylls de i automatiskt vid behov. – På engelska: form data. – Jäm­för med auto­förslag (auto‑completion).

[informationsinsamling] [webben] [ändrad 4 februari 2019]