förordning

i EU: bestämmelser som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Det krävs inga beslut i medlemsländernas parlament, utan förordningen gäller i hela EU från ett bestämt datum så snart den har godkänts av Europa­parla­mentet. (Förordningen måste då finnas på alla EU‑språk.) På engelska: regulation. – Ett direktiv, på engelska directive, gäller däremot inte direkt som lag, men alla medlemsländer är skyldiga att inom en viss tid införliva direktivets bestämmelser i lagstiftningen.

[eu] [juridiska lagar] [ändrad 30 januari 2023]