Microsoft 365

en moln-baserad version av Microsoft Office. – Användaren har inte Microsoft Office in­stallerat på sin dator, utan laddar ner programmen från Microsofts servrar på inter­net varje gång de används. För det krävs ett abonnemang, som är av­gifts­belagt. Men i november 2014 bestämde Microsoft att det som då hette Office 365 (O365)iPhone, iPad och på telefoner och surfplattor med Android skulle vara gratis för privatpersoner (se pressmeddelande). – Microsoft 365 lanserades 2010 som Office 365, men bytte 2017 namn till Microsoft 365, förkortat M365. – Mer på Micro­softs webbsidor.

[molnet] [office] [ändrad 25 september 2022]

Office

vanlig del av namnet på sviter med kontorsprogram som ordbehandling, kalkyl­ark, bildspel och databaser. – Mest känt är Microsoft Office, som har blivit en inofficiell standard (se också Microsoft 365). Det finns också WordPerfect Office och avvecklade Oracle Open Office† samt alternativ skrivna i öppen källkod som Apache Open Office och LibreOffice samt de webbaserade konstellationer som kallas för Office 2.0. – Se också Macintosh Office (som var hårdvara).

[office] [ändrad 30 augusti 2022]

Apache Open Office

(AOO) – en svit med kontors­program, utvecklad med fri och öppen källkod och spridd gratis. – Apache Open Office hette tidigare Openoffice.org (förkortat OOo). Kallas ibland bara för Open Office, men det namnet är upptaget av ett annat företag. – Apache Open Office finns för Windows, Mac, Linux och Solaris. Filformatet opendocument format, .odf, utvecklades för Apache Open Office när det hette StarOffice. – 2012 skänkte IBM källkoden till programsviten Lotus Symphony† till Apache för att den skulle integreras med Apache Open Office (läs mer här). – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.org. – Historia: Programsviten utvecklades först med namnet StarOffice av det tyska företaget Star Division, som Sun† köpte 1999. Sun ville nämligen skapa en konkurrent till Microsoft Office. Sun bestämde sig år 2000 för att tillhanda­hålla programsviten i två parallella versioner: samtidigt som Sun fortsatte att sälja StarOffice (i Östasien kallat StarSuite) som program med delvis sluten källkod släppte Sun källkoden till program­sviten till ett projekt som vidareutveck­lade programsviten med fri och öppen källkod, Openoffice.org, i ett projekt med det namnet. (Projektet var knutet till Sun, men hade stor frihet.) Efter att Oracle köpte Sun 2009 bytte Oracle namn på StarOffice till Oracle Open Office†. – I april 2011 meddelade Oracle att företaget skulle sluta att sälja Oracle Open Office. Rättigheterna till Oracle Open Office överläts då till Openoffice.org, som i sin tur i juni 2011 donerades till Apache software foundation. Programsviten bytte då namn till Apache Open Office. – Förgreningar: Eftersom Apache Open Office och dess föregångare är skrivna med fri och öppen källkod är det tillåtet att använda käll­koden för att utveckla nya versioner. I september 2010 grundades organisationen The document foundation, som ska sprida programsviten LibreOffice, även det en förgrening av Apache Open Office, men fristående från Oracle. – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.apache.org.

[office] [ändrad 6 september 2018]