ordbehandling

skrivande och bearbetning av text avsedd för mänskliga läsare i dator. Program för ordbehandling brukar ha funktioner för grafisk utformning av texten, ofta med möjlighet att lägga in illustrationer och dekor. – Termen ordbehandling är en direktöversättning av word processing och anspelar på data processing (databehandling). Program för ordbehandling kallas för ordbehandlare. Funktioner för ordbehandling ingår, i mer eller mindre avancerad form, även i de flesta andra program. – En ordbehandlare som används för att skriva eller bearbeta källkod kallas för editor.

[ordbehandling] [ändrad 16 oktober 2018]