Apache software foundation

(ASF) – en amerikansk stiftelse som ut­vecklar pro­gram med fri och öppen käll­kod. Stif­telsen är upp­kallad efter sin äldsta produkt, webbservern Apache. – ASF är en de­cent­rali­serad sammanslutning av fri­villiga programutvecklare som arbetar på ett stort antal pro­jekt. Program från stiftelsen sprids som fri och öppen käll­kod med en speciell licens, Apache License (länk). Stif­telsen an­ordnar en årlig konfe­rens, Apache­Con (länk). – Mer på apache.org.

[fri och öppen källkod] [stiftelser] [ändrad 6 september 2018]