fyra friheter

  1. – de fyra rättigheter som följer med fri mjukvara:
   • – rätt att köra programmet för vilket syfte du vill;
   • – frihet att studera programmets uppbyggnad och att anpassa det till dina behov (se frihet 1), vilket förutsätter tillgång till källkoden (se också öppen källkod);
   • – frihet att sprida exemplar av programmet för att hjälpa andra (gratis eller mot betalning);
   • – frihet att göra förbättringar av programmet och att sprida dem vidare till andra (se frihet 3). Även detta förutsätter tillgång till källkoden.

   – På engelska: the four freedoms. Mer på GNU:s webbsidor.

  2. – principen om fri rörlighet inom EU för varor, tjänster, personer och kapital. Gäller även i stor utsträckning inom EES.

 

 1.  

[fri mjukvara] [ändrad 8 december 2022]

gNewSense

ett avvecklat utförande av operativ­­systemet GNU / Linux för användare som vill använda enbart fri mjukvara. – gNewSense, som kom 2006, var först baserat på Ubuntu, senare på Debian. Stöddes av Free software foundation. Den senaste versionen, Ucclia, är från 2016 (se denna länk), därefter har utvecklingen av gNewSense upphört. – Namnet uttalas som nuisance. – Se savannah.nongnu.org (från 2016) samt DistroWatchs webbsidor).

[fri mjukvara] [linuxdistributioner] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 8 maj 2021]

copyleft

tillämpning av upp­hovs­rätt med syftet att slå vakt om principen fri mjukvara. – Copy­left inne­bär att den som har upp­hovs­rätten till ett datorprogram (eller till något annat) offentligt meddelar att alla som vill får använda programmet fritt: ladda ner det, köra det, kopiera det, ändra det och sprida det vidare, även mot betalning. Men bara på ett villkor: om man sprider programmet vidare måste man ge alla efterkommande användare samma rättigheter och skyldigheter i led efter led. Det gäller inte bara för hela programmet, utan också för varje del av det. Och eftersom upphovsrättshavaren inte har avsagt sig upphovsrätten, utan fortfarande äger den, kan hon stämma den som bryter mot copyleftprincipen. Detta framgår av den licens, general public license (GPL), som alltid ska följa med pro­grammet. – Ordet copyleft är en ordlek på copyright (upphovsrätt). – Läs också om Creative commons, Free art license, GNU Free documentation license, IDDN och kopimi.

[fri mjukvara] [upphovsrätt] [ändrad 22 maj 2021]