DOS

 1. – denial-of-service, DoSDoS attack, se överbelastningsattack. – Se också funk­tions­för­lust;
 2. – disk operating system:
  • – oftast: MS-DOS, operativsystem från Microsoft, på 1980‑talet en faktisk industristandard eftersom det användes i IBM PC under namnet PC‑DOS. Det låg till grund för versionerna 1—3 av Windows. DOS var en vidareutveckling av ett annat operativsystem, QDOS† (Quick and dirty operating system);
  • – beteckning på de första operativ­­systemen för stordatorer med hårddisk, till skillnad från äldre operativsystem som var anpassade till stordatorer med band­­minne. Operativsystem för bandminne kallades (i efterhand – se retro­nym) för tape operating systems, förkortat TOS;
  • – förkortningen DOS ingick i namnet på flera andra operativsystem, till exempel DR‑DOS, Amiga‑DOS (senare Amiga OS) och QDOS för Sinclairs hem­­dator QL;
  • – när Novell† köpte DR‑DOS på 1990-talet fick det först heta Novell DOS, sedan helt enkelt DOS.

[attacker] [dos] [förkortningar på D] [it-historia] [ändrad 21 maj 2018]

PC-DOS

det operativsystem (eller program­­laddnings­­system) som Microsoft utvecklade för IBM:s Personal computer (PC), lanserad 1981. – PC‑DOS var en vidare­­utveck­ling av QDOS†. PC‑DOS blev under 1980‑talet världens mest spridda operativ­­system, och det ingick i de första tre ver­sionerna av Windows. När Microsoft sålde det hette det MS‑DOS. – PC‑DOS / MS‑DOS kallas ofta bara för DOS, men det har funnits fler operativ­­system med namn på DOS – se DOS. I början av 1990‑talet trängdes PC‑DOS undan­ av Windows. (PC-DOS står för personal computer disk operating system.)

[dos] [förkortningar på P] [operativsystem] [ändrad 21 maj 2018]

QDOS

 1. Quick and dirty operating system, officiellt namn 86‑DOS – en variant av CP/M†, anpassad för Intels 16‑bitarsprocessor 8086. – QDOS skrevs 1980 av Tim Paterson (blogg, senast uppdaterad 2011), då på företaget Seattle Computer Products. Senare samma år köpte Microsoft QDOS för totalt 75 000 dollar. Det blev grunden för PC‑DOS / MS‑DOS. – I boken They made America från 2004 påstod författaren Harold Evans (sirharoldevans.com) att QDOS bara var en klon av CP/M. Tim Paterson stämde då författaren och förlaget, men förlorade: domstolen ansåg att Paterson inte kunde bevisa att Evans hade fel. Obestridligt är att QDOS utveckla­des för att vara så likt CP/M som möjligt. Paterson utvecklade det därför att Digital Research†, som utvecklade CP/M, tog för lång tid på sig att anpassa CP/M till 8086‑processorn. En ingående beskrivning av skillnader och likheter finns i Wikipedias artikel om 86‑DOS;
 2. – operativsystemet till hem­datorn Sinclair QL, se Sinclair.

[dos] [förkortningar på Q] [it-historia] [operativsystem] [ändrad 18 oktober 2021]

DR-DOS

Handbok i DR-Dos version 6.(ursprunglig betydelse: Digital Research DOS) – ett operativsystem för persondatorer, lanserat 1987 av företaget Digital Research†. – DR‑DOS var en vidareutveckling av CP/M†, avsedd för IBM‑kompatibla person­datorer. DR‑DOS var ett alterna­tiv till MS‑DOS, men slog aldrig igenom stort. DR-DOS förespråkare ansåg att MS‑DOS byggde så mycket på CP/M att MS‑DOS bara var en sämre variant av DR‑DOS. – Novell† blev 1991 ägare till DR‑DOS och döpte först om det till Novell DOS, sedan till bara DOS. Novell sålde det 1995 till Caldera†, som återställde namnet DR‑DOS, och 1998 sålde rättigheterna till företaget Lineo, som 2002 sålde det vidare till Devicelogics (med delvis samma ägare som avsomnade Lineo). Devicelogics tycks ha blivit inaktivt 2006. – Ett nytt företag, DRDOS Inc (troligen nedlagt), ägde och sålde sedan DR‑DOS som inbyggt system. – Se också The DR‑DOS/OpenDOS enhance­ment project som vidareutvecklar DR‑DOS med öppen käll­kod (inaktivt 2016, men se DR-DOS Wiki). – Läs också om det besläktade QDOS.

[dos] [förkortningar på D] [it-historia] [operativsystem] [ändrad 10 september 2022]