retronym

  1. – ny beteckning på något gammalt och välkänt, använd för att skilja det från något nytt. – Exempel: akustisk gitarr. Innan det fanns elektriska gitarrer var det ingen som talade om ”akustiska gitarrer”, trots att – eller snarare därför att – alla gitarrer då var akustiska. Och innan det fanns så kallad digital zoom var det ingen som talade om optisk zoom. – Läs också om anakronym, bakronym, pseudoförkort­ning och rekursiv förkortning;
  2. – även: ord för något som (nästan) inte finns längre, som telefonkiosk.

[retronymer] [ändrad 21 maj 2018]