singeltenans

det att en kund eller användare ensam disponerar ett exemplar av ett program som tillhandahålls av en molntjänst eller ett organisationsnätverk. Om flera kunder använder samma program disponerar de alltså varsitt exemplar av programmet. Alternativet är multitenans. – På engelska: single‑tenancy; som attribut: single‑tenant.

[it-system] [molnet] [programkörning] [21 november 2019]

cloud sprawl

molnkaos, molnspret – det att en organisation använder flera olika molntjänster på ett sätt som är svårt att överblicka och samordna. (Se också sprawl.)

[molnet] [ändrad 29 juni 2021]

Snowball

AWS SnowballAmazons tjänst för överföring av stora datamängder till molntjänsten AWS Cloud med en flyttbar hårddisk. – Kunden beställer den flyttbara hårddisken, Snowball, från AWS och fyller den sedan med data från sitt eget it‑system. Sedan skickas hårddisken tillbaka till AWS som överför datamängden till molntjänsten. En Snowball rymmer flera petabyte. – Poängen är att det tar orimligt lång tid att överföra stora datamängder över internet från en kund till en molntjänst. Det går mycket fortare att överföra datamängden på plats hos kunden. – Se Amazons webbsidor. – Läs också om AWS Snowmobile.

[molnet] [27 maj 2019]

Cloud act

amerikansk lag som ålägger leverantörer av molntjänster att lämna ut personuppgifter till polisen, även om personuppgifterna är lagrade utanför USA. Lagen gäller även för uppgifter om personer som inte är amerikanska medborgare och inte är bosatta i USA. Uppgifterna ska lämnas ut efter domstolsbeslut. Lagen, som i vissa delar står i direkt konflikt med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), trädde i kraft i mars 2018. Namnet påstås vara en förkortning av Clarifying lawful overseas use of data act. Lagtexten finns på denna länk.

[lagar] [molnet] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]

atomär prissättning

(atomic pricing) – prissättning för it‑tjänster baserad på antal sekunder som kunden använder tjänsten. Eventuellt baserat på annat mycket kort tidsmått. Uttrycket används främst om molnbaserade tjänster. – Kallas också för sekundprissättning.

[molnet] [26 februari 2018]

mist computing

(”diset”) – principen att datalagring och databehandling i sakernas internet bör utföras i periferin, alltså i anslutna sensorer och annan utrustning. – Mist computing är i praktiken en form av kantdatorsystem.  Motiveringen är att man i system som är beroende av batterier bör minska behovet av dataöverföring, eftersom dataöverföring är mer energikrävande än körning av program och lokal lagring av data. Sam­tid­igt förutsätts att systemet som helhet har överblick över vad som händer och var olika resurser finns. – Benämningen, som uppkom i slutet av 2010‑talet, anspelar på fog computing, som i sin tur anspelar på molnet.

[molnet] [sakernas internet] [ändrad 11 oktober 2021]

fog computing

”dimman” – en decentraliserad form av molnet där enheterna i periferin utför en större del av databehandling, lagring och datakommunikation än vad de gör i molnet. – Enheter i periferin kan vara datorer, mobiltelefoner, surf­plattor, hemelektronik, sensorer eller annan nätverksansluten utrustning. (Se också kantdatorsystem.) Sådana system kan vara mer effektiva i större system för styrning och reglering. I ”dimman” kan enheter som är näraliggande eller som ofta behöver utbyta information samverka direkt med varandra utan att alla meddelanden behöver ta vägen över centrala servrar, som i ett typiskt molnsystem. Data kan lagras och behandlas där de ska användas. Exempel är trafikstyrning och fastighetsautomation. – Samtidigt förutsätts att systemet som helhet kan överblicka all information. – Det finns också något som kallas för mist computing. – Jämför med mesh. – Se branschorga­ni­sa­tionen Open fog consortium, som i januari 2019 gick upp i Industrial internet consortium (iiconsortium.org).

[molnet] [ändrad 5 juli 2019]