fog computing

”dimman” – en decentraliserad form av molnet där enheterna i periferin utför en större del av databehandling, lagring och datakommunikation än vad de gör i molnet. – Enheter i periferin kan vara datorer, mobiltelefoner, surf­plattor, hemelektronik, sensorer eller annan nätverksansluten utrustning. (Se också kantdatorsystem.) Sådana system kan vara mer effektiva i större system för styrning och reglering. I ”dimman” kan enheter som är näraliggande eller som ofta behöver utbyta information samverka direkt med varandra utan att alla meddelanden behöver ta vägen över centrala servrar, som i ett typiskt molnsystem. Data kan lagras och behandlas där de ska användas. Exempel är trafikstyrning och fastighetsautomation. – Samtidigt förutsätts att systemet som helhet kan överblicka all information. – Det finns också något som kallas för mist computing. – Jämför med mesh. – Se branschorga­ni­sa­tionen Open fog consortium, som i januari 2019 gick upp i Industrial internet consortium (iiconsortium.org).

[molnet] [ändrad 5 juli 2019]

Dagens ord: 2017-09-06