atomär prissättning

(atomic pricing) – prissättning för it‑tjänster baserad på antal sekunder som kunden använder tjänsten. Eventuellt baserat på annat mycket kort tidsmått. Uttrycket används främst om molnbaserade tjänster. – Kallas också för sekundprissättning.

[molnet] [26 februari 2018]

Dagens ord: 2018-03-01