serverlös

  1. (peer-to-peer)serverlöst nätverklokalt nätverk utan särskild server. Persondatorerna i nätverket kommunicerar direkt med varandra. Alla fungerar som både klienter och servrar;
  2. serverless computing – serverlöst it‑system – it‑system där allt utom användarnas datorer eller mobiltelefoner (klienterna) körs i molnet. Det finns givetvis servrar, men de tillhandahålls av molnoperatören och är osynliga för användarna.

[molnet] [nätverk] [ändrad 31 januari 2019]