mesh

  1. nätverk där varje ansluten enhet har kontakt med sina närmaste grannar i nätet; de i sin tur har kontakt med sina grannar, och så vidare. – Alltså ett spindel­näts­liknande nätverk. I princip kan varje medlem av nätet kommunicera med varje annan medlem (nod) av nätet, oavsett avstånd, genom ett eller flera hopp. Ofta finns det anslutning till internet vid en av noderna. – Ordet används mest om trådlösa nätverk, men nät med kablar kan också ha mesh­struktur, till exempel internet. Meddelanden mellan enheter som inte har direkt­förbindelse dirigeras i meshnät från enhet till enhet (se multi­hopp) tills de når mot­tag­a­ren. Varje enhet fungerar som router och försöker hitta bästa vägen för meddelandena från avsändare till mottagare. – Ofta är nätet byggt runt en central server, till exempel kan alla som är anslutna till ett trådlöst mesh­nät­verk dela på en internetanslutning. Efter­som antalet grannar som varje enhet kan kommunicera med inte är fixerat kan man relativt enkelt lägga till och ta bort nya enheter i nätet. I så kallade spontana nätverk sker det auto­ma­tiskt. – Mesh­tekniken utvecklades i USA för militärt bruk, men under 00‑talet började forskare och entusiaster experimentera med wi‑fi‑baserad mesh som ett billigt sätt att upprätta lokala nätverk och att dela på en bredbandsanslutning. (Se Roofnet). Ett meshnätverk för mobiler är (var) Firechat†. Trådlösa meshnät kallas också för mobile ad hoc networks, mobila adhocnätverk (=spontana nät), ibland förkortat MANET. – Läs också om fog computing. – Mesh är ett sätt att strukturera ett datornät, en topologi;
  2. – om wi-fi: samverkande nätverk av routrar för hemmabruk. Säljs i paket om flera routrar. Routrarna kommunicerar med varandra för att ge täckning i hela bostaden. För användaren blir det som att vara ansluten till en enda router med lång räckvidd;
  3. – Terranet Mesh – teknik som gör att mobil­telefoner kan kommunicera direkt med var­andra, utan anslutning till en basstation. Utvecklat av det svenska företaget Terranet, se terranet.se;
  4. ”hönsnät” – grov bild på datorskärm av tre­dimensionellt föremål, uppbyggd av små trianglar: används i konstruktions­arbete och i tredimensionella simuleringar i stället för mer detaljerade bilder, eller som grund för mer detaljerade bilder. Kallas på engelska också för wire­frame.

[cadcam] [mobilt] [nätverk] [3d] [ändrad 11 februari 2021]