data center as-a-service

(DCaaS) – tjänst där ett företag tillhandahåller ett komplett datacenter åt andra företag med anslutning genom internet. Det kan ses som en molntjänst, men DCaaS brukar innebära att kunden disponerar en bestämd uppsättning hårdvara och mjukvara, även om denna snabbt kan ändras vid behov.

[it-system] [ord på as-a-service] [8 juni 2017]