mist computing

(”diset”) – principen att datalagring och databehandling i sakernas internet bör utföras i periferin, alltså i anslutna sensorer och annan utrustning. Motiveringen är att man i system som är beroende av batterier bör minska behovet av dataöverföring, eftersom dataöverföring är mer energikrävande än körning av program och lokal lagring av data. Sam­tid­igt förutsätts att systemet som helhet har överblick över vad som händer och var olika resurser finns. – Be­näm­ningen, som uppkom i slutet av 2010‑talet, anspelar på fog com­pu­ting, som i sin tur anspelar på molnet.

[molnet] [sakernas internet] [5 september 2017]

Dagens ord: 2017-09-13