mist computing

(”diset”) – principen att datalagring och databehandling i sakernas internet bör utföras i periferin, alltså i anslutna sensorer och annan utrustning. – Mist computing är i praktiken en form av kantdatorsystem.  Motiveringen är att man i system som är beroende av batterier bör minska behovet av dataöverföring, eftersom dataöverföring är mer energikrävande än körning av program och lokal lagring av data. Sam­tid­igt förutsätts att systemet som helhet har överblick över vad som händer och var olika resurser finns. – Benämningen, som uppkom i slutet av 2010‑talet, anspelar på fog computing, som i sin tur anspelar på molnet.

[molnet] [sakernas internet] [ändrad 11 oktober 2021]

Dagens ord: 2017-09-13