sprawl

utspridning, utbredning, spridning; i synnerhet: utan styrning och begränsningar. – Inom it används ordet ofta om växande system som är svåra att överblicka, och då kan sprawl översättas med spret, spretande. (I andra sammanhang kan to sprawl betyda att fläka ut sig, att vräka sig. Urban sprawl är stadsutbredning med låg täthet – ändlösa villaområden.)

[språktips] [ändrad 11 juni 2021]