dag noll

den dag då en produkt släpps, eller den dag då en sår­bar­het i ett datorprogram blir känd (se dagnoll­attack). En an­grepps­metod som ut­nyttjar en sådan sår­bar­het kallas på engelska för zero-day exploit. – Om sårbar­heten aldrig rättas till talar man om forever-day. – Pirat­kopierade filmer, musik och dator­program sprids ofta på inter­net dag noll: filmerna kan då ha blivit in­spelade med video­kamera på en för­hands­visning. – På engelska: day zero eller, i samman­sättningar, zero‑day. Skrivs ibland också 0day (med nolla). – Om pirat­kopierat material sprids före dag noll (till exempel före biopremiären) talar man ibland om negative day, även skrivet –day (med minustecken).

[attacker] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 3 januari 2018]

warez

  1. –  beteckning på datorprogram i engelskspråkig jargong;
  2. –  ofta: piratkopierade spel och andra program som sprids gratis genom filutbyte. – De som sprider warez kallas ibland för warez d00dz (= dudes).

– Warez är en till­krång­lad stavning (se leet) av plural­formen av ware som i soft­ware. En ännu mer till­krång­lad stavning är w4r3z.

[jargong] [mjukvara] [ord på ware] [ändrad 18 april 2017]

isoHunt

en tjänst för fil­delning med BitTorrent-teknik. Den har lagts ner och återuppstått som en ny tjänst med samma namn. –– iso­Hunt grundades 2003 av kanadensaren Gary Fung. Det drev då en sökmotor för BitTorrent-filer. Det blev en av de största sajterna för Bit­Torrent. – isoHunt beskylldes snart av under­hållningsföretag för intrång i upp­hovs­rätten. Det ledde till till­fällig ner­läggning 2007, och 2010 till ett kort­varigt försök att gå underhållningsföre­tagen till mötes. I oktober 2013 gjorde iso­Hunt och Gary Fung upp med under­hållnings­före­tagen om att sökmotorn (inte före­taget) skulle läggas ner. Dess­utom skulle isoHunt betala 110 miljoner dollar i skade­stånd för intrång i upphovs­rätten. –– Se artikel om nerläggningen i tidningen Variety (länk).  – Den nuvarande sajten (2018) med namnet IsoHunt (isohunts.to) uppges inte ha något med det ursprungliga isoHunt att göra. – Det nya IsoHunt har bland annat återpublicerat Pirate Bays index efter att Pirate Bay stängdes i december 2014. – När Pirate Bay hade stängts återuppstod sajten efter några dagar i IsoHunts regi som Old Pirate Bay. Några dagar senare öppnade det nya IsoHunt, eller personerna bakom det nya IsoHunt, en webbsajt till, Open Bay, som inte bara har Pirate Bays material, utan också publicerar källkoden till Pirate Bay för nerladdning för alla som vill starta eget.– Namnet: Syftar på facktermen iso-avbild.

[fildelning] [företag] [upphovsrätt] [ändrad 17 maj 2018]

Pirate Bay

Pirate Bays symbol: ett segelfartyg med piratmärket på storseglet. Men i stället för en dödskalle och korslagda benknotor är det en bandkassett och korslagda benknotor.
Lägg märke till band­kassetten på seglet.

The Pirate Bay, TPB – en ursprungligen svensk webbplats för utbyte av filer mellan användare. (Se fildelning.) – Sajten stängdes i december 2014 men öppnades på nytt den 1 februari 2015. I juli 2017 var Pirate Bay en av världens hundra mest besökta sajter enligt Alexa. – Pirate Bay har pekats ut som medansvarigt för spridning av pirat­kopierad musik och film i stor skala. Pirate Bay drabbades den 30 maj 2006 av en stor polis­razzia som genom­fördes på begäran av USA:s regering. Rätte­gång inleddes först 2008. I april 2009 dömdes personerna bakom Pirate Bay, bland andra Fredrik Neij och Gott­frid Svartholm Warg, till ett års fängelse var­dera och till att betala 30 miljoner kronor i skade­stånd. Skadeståndet höjdes i hovrätten 2010 till 46 miljoner kronor, men fängelsestraffen kortades. De åtalade kallade rätte­gången för spec­trial, skåde­­process. – Trots de höga straffen mot ägarna var Pirate Bay fram till december 2014 minst lika aktivt som tidigare, och var Pirate Bays servrar fanns var en väl be­varad hemlighet. Men den 9 december 2014 stängdes Pirate Bays webb­plats. Det sätts i samband med en polisrazzia samma dag mot en serverhall i Nacka utanför Stockholm. Kort därefter publicerade webb­sajten Isohunt hela Pirate Bays databas på sajten oldpiratebay.org (senare stängd). Och i mitten av december 2014 startade personerna bakom Isohunt en ny sajt, Open Bay, som för­utom Pirate Bays hela databas erbjuder besökarna att ladda ner källkoden till Pirate Bay och starta eget. – Åklagaren i målet mot Pirate Bay begärde i februari 2015 att Internetstiftelsen i Sverige skulle stoppa all registrering av domänen Pirate Bay. Åklag­a­ren hade redan tidigare begärt att domänen ska konfiskeras. I maj 2015 beslöt tings­rätten att domänerna piratebay.se och thepiratebay.se skulle konfiskeras och tillfalla staten (läs domen här). Men dagen efter att domen föll fanns Pirate Bay på sex andra toppdomäner. Domen bekräftades av Svea hovrätt i maj 2016, se pressmeddelande (länk). I februari 2017 ålade Patent- och marknadsöverdomstolen internetoperatörerna Bredbandsbolaget och Telenor att hindra sina kunder att surfa till Pirate Bay. I oktober 2018 ålades Telia interimistiskt att göra samma sak (se länk). Webb­­sidan thepiratebay.org kan därför vara oåtkomlig för många. – Pirate Bay är ett index över filer som kan laddas ned med bittorrent‑teknik. Det är en så kallad tracker-sökmotor. Många av filerna är kopior av upphovsrättsligt skyddat material. Pirate Bay har inte själva filerna, bara länkar till dem. – Pirate Bay startades i början av 2004 på initiativ av organisationen Piratbyrån, men är sedan oktober 2004 fristående.  – I juni 2009 meddelades att Pirate Bay skulle säljas till företaget Global gaming factory, GGF, ägt av Hans Pandeya. Efter av­slöjanden om GGF:s affärer blev affären inställd. – I mars 2013 spred Pirate Bay ryktet att servrarna hade flyttats till Nord­­korea. Det var ett skämt, som Pirate Bay för övrigt spred även den 1 april 2007. – I augusti 2013 släppte Pirate Bay en egen webbläsare, Piratebrowser. – Se artiklar på IDG:s webbsidor.

[pirat] [rättsfall och skandaler] [upphovsrätt] [ändrad 21 november 2018]

Piratpartiet

svenskt parti som vill avkriminalisera pirat­kopiering och skydda medborgarna mot över­­vakning. – Pirat­­partiet grundades i januari 2006. Det fick 0,63 procent av rösterna i riks­dags­­valet 2006, 0,65 procent 2010 och 0,43 procent vid valet 2014. Partiet var från 2009 re­pre­sen­terat i Europaparlamentet, men åkte ur 2014. Det har in­spi­re­rat till pirat­­partier i andra länder, bland annat det tyska Piraten­partei (länk) (nere i april 2018), som har varit framgångsrikt i del­stats­valen. Is­ländska Píratar (länk) var enligt en opinionsmätning i oktober 2015 Islands största parti med 34 procent av väljarna, men i alltingsvalet 2017 fick partiet 9,2 procent av rösterna. –– Se piratpartiet.se.–

– In English: Piratpartiet, the Pirate Party, is a Swedish political party working for the decriminalization of the copying of copyrighted content and for the protection of citizens against surveillance. The party was founded in January, 2006. It got .63, .65 and .43 percent of the vote in the Swedish parliamentary elections in 2006, 2010 and 2014 respectively. That’’s below the 4 percent threshold for representation in parliament in Sweden. – However, between 2009 and 2014, Piratpartiet was represented in the European Parliament. Piratpartiet has inspired the formation of pirate parties in several countries, notably the German Piratenpartei, which has met with some success in state elections.– Iceland’’s Píratar was, according to a poll in October 2015, Iceland’’s biggest political party with 34 percent of the votes, but in the 2017 parliamentary elections on Iceland, it got only 9.2 percent of the votes. – For more summaries in English, please click at this link.

[pirat] [politik] [ändrad 10 april 2018]

Piratbyrån

nerlagd svensk organisation som stödde rätten att kopiera film och musik oberoende av upphovsrätten. – Piratbyrån grundades 2003 och lades ner 2010. (Se inlägg på bloggen Copyriot, länk, arkiverad). – Pirat­­byrån startade The Pirate Bay, som fri­­kopp­­lades under 2004. – Namnet Pirat­­byrån an­­spelar på mot­­parten, Antipiratbyrå­n. – Läs också om Pirat­partiet.

[nerlagt] [organisationer] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 15 oktober 2018]

– In English: Piratbyrån, the Bureau of piracy, was a Swedish organization that supported the right of free copying of digital content, regardless of copyright issues. It was founded in 2003 and disbanded in 2010. It started the famous filesharing site Pirate Bay, but spun it off in 2004. The name Pirat­­byrån alludes to the name of its opposite part, Anti­pirat­byrån, the Swedish organization for protection of the rights of copyright owners. – For more summaries in English, please click at this link.

pirat

vanlig beteckning på personer som gör otillåtna eller oönskade saker, eller på deras produkter:

  1. – om otillåten kopiering av musik, film, datorprogram eller indu­s­tri­pro­dukter, se piratkopiering;
  2. piratdelar – reservdelar och tillbehör från en annan tillverkare än den som tillverkat det som reservdelarna eller tillbehören ska vara till. Att sälja, köpa och använda piratdelar är lagligt, men kan leda till problem med garanti och service. (Jämför med grå marknad);
  3. – någon som kringgår eller trotsar lagar och bestämmelser, till exempel piratradio.

PirateBox

bärbar server för anonym fildelning och chatt. – En PirateBox har trådlös datakommunikation och kan användas av alla som finns inom räckhåll. De kan lagra filer på PirateBox och lagra ner filer från PirateBox. De kan också chatta. PirateBox sparar inga data om transaktioner. – PirateBox konstruerades av amerikanen David Darts (länk). Ritningarna har pub­li­ce­rats så att alla som vill kan bygga en egen PirateBox. – Läs mer på piratebox.cc.

[dold identitet] [hårdvara] [pirat] [trådlöst] [ändrad 26 juni 2017]