Open Bay

nerlagd webbsajt med Pirate Bays material och dess käll­kod för nerladdning. – Open Bay öppnade i december 2014 efter att Pirate Bay hade stängts vid en polis­razzia. (Pirate Bay öppnade igen i februari 2015.) Sajten lades senare ner på grund av bristande intresse. – Det var personerna bakom före­taget iso­Hunt som drev Open Bay. Be­sökare kunde ladda ner hela Pirate Bays data­bas och all program­kod som de behövde för att starta en egen av­läggare av Pirate Bay. – Resurserna finns fortfarande på GitHub, se denna länk. – Se också Old Pirate Bay.

[nerlagt] [pirat] [ändrad 26 november 2018]

Neij, Fredrik

(1978) – en av Pirate Bays grundare. Dömdes 2010 till­sammans med bland andra Gott­frid Svart­holm Warg till tio månaders fängelse och till att solidariskt be­tala 46 miljoner kronor i skade­stånd för med­hjälp till in­trång i upp­hovs­rätten. Han för­svann från Sverige innan straffet verk­ställdes, men greps i november 2014 på gränsen mellan Laos och Thai­land.

– In English: Fredrik Neij was one of the founders of the file­sharing site Pirate Bay. In 2010, he and three other defendants were found guilty of facilitating copyright infringement and sentenced to prison terms and to paying 46 million Swedish kronor in damages, jointly and severally. Neij was sentenced to ten months in prison, but he disappeared from Sweden before serving his term. He was found in November, 2014, when crossing the border between Laos and Thailand. – For more summaries in English, please click at this link.

[it-relaterad brottslighet] [personer] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 5 augusti 2017]

Svartholm Warg, Gottfrid

(1984) – medgrundare av Pirate Bay. – Gottfrid Svart­holm Warg, som är en skicklig programmerare och har drivit ett webbhotell, grundade Pirate Bay 2004 till­sammans med Fredrik Neij. Han, Neij och två andra åtalades 2009 för med­hjälp till intrång i upp­hovs­rätten. Han dömdes till ett års fängelse och till att be­tala 30 miljoner kronor solidariskt med de andra åtalade. – Svart­­holm Warg för­svann utom­lands innan han skulle börja av­tjäna fängelse­straffet. Han greps 2012 i Kambodja. Han ut­lämnades då till Sverige och av­tjänade sitt straff med fri­givning efter nio månader. – 2013 ställdes han inför dom­stol för data­intrång mot Logica och Nordea. Han friades när det gällde Nordea, men dömdes till till ett års fängelse för Logica-intrånget. Men i november 2013 över­lämnades han till Dan­mark där han åtalades för data­intrång, bland annat i den danska polisens it-system. Han och en dansk med­åtalad fälldes i oktober 2014. Svartholm Warg dömdes till tre och ett halvt års fängelse. – Gott­frid Svart­­holm Warg är också känd som ”anakata”.

– In English: Gottfrid Swartholm Warg, a Swede, is one of the founders of the file­sharing site Pirate Bay, launched in 2004. He is also a skilled programmer and an entrepreneur. Svartholm Warg sometimes uses the tag ”anakata”. In 2009, he and three other persons involved in Pirate Bay were taken to court for facilitating copyright infringement. Svart­holm Warg was sentenced to one year in prison and to pay 30 million Swedish kronor jointly and severally with the others. Before serving his prison term, Svart­holm Warg disappeared. He was found in Cambodia in 2012 and was ex­tradited to Sweden, where he served his prison term. He was released after nine months, only to be charged with illegal access to the computer systems of IT consultancy Logica and the Nordea bank. He was found not guilty in the case of Nordea, but was in 2013 sentenced to one year in prison for the hacking of Logica. Almost immediately, Swart­holm Warg was ex­tradited, this time to Den­mark, to face charges for hacking several data­bases, including that of the Danish police. In October, 2014, he and a Danish co-defendant were found guilty. Svartholm Warg was sentenced to three years and six months in prison. – For more summaries in English, please click at this link.

dag noll

den dag då en produkt släpps, eller den dag då en sårbarhet i ett datorprogram blir känd (se dagnollattack). En angreppsmetod som utnyttjar en sådan sårbarhet kallas på engelska för zero‑day exploit. – Om sårbarheten aldrig rättas till talar man om forever‑day. – Piratkopierade filmer, musik och datorprogram sprids ofta på internet dag noll: filmerna kan då ha blivit inspelade med videokamera på en förhandsvisning. – På engelska: day zero eller, i sammansättningar, zero‑day. Skrivs ibland också 0day (med nolla). – Om piratkopierat material sprids före dag noll (till exempel före biopremiären) talar man ibland om negative day, även skrivet –day (med minustecken).

[attacker] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 3 januari 2018]

warez

  1. –  beteckning på datorprogram i engelskspråkig jargong;
  2. –  ofta: piratkopierade spel och andra program som sprids gratis genom filutbyte. – De som sprider warez kallas ibland för warez d00dz (= dudes).

– Warez är en till­krång­lad stavning (se leet) av plural­formen av ware som i soft­ware. En ännu mer till­krång­lad stavning är w4r3z.

[jargong] [mjukvara] [ord på ware] [ändrad 18 april 2017]

isoHunt

en tjänst för fil­delning med BitTorrent-teknik. Den har lagts ner och återuppstått som en ny tjänst med samma namn. – iso­Hunt grundades 2003 av kanadensaren Gary Fung. Det drev då en sökmotor för BitTorrent‑filer. Det blev en av de största sajterna för BitTorrent. – isoHunt beskylldes snart av under­hållningsföretag för intrång i upp­hovs­rätten. Det ledde till till­fällig ner­läggning 2007, och 2010 till ett kort­varigt försök att gå underhållningsföre­tagen till mötes. I oktober 2013 gjorde iso­Hunt och Gary Fung upp med under­hållnings­före­tagen om att sökmotorn (inte före­taget) skulle läggas ner. Dess­utom skulle isoHunt betala 110 miljoner dollar i skade­stånd för intrång i upphovs­rätten. – Se artikel om nerläggningen i tidningen Variety (länk). – Den nuvarande sajten (2018) med namnet IsoHunt (isohunts.to) uppges inte ha något med det ursprungliga isoHunt att göra. – Det nya IsoHunt har bland annat återpublicerat Pirate Bays index efter att Pirate Bay stängdes i december 2014. När Pirate Bay hade stängts återuppstod sajten efter några dagar i IsoHunts regi som Old Pirate Bay. Några dagar senare öppnade det nya IsoHunt, eller personerna bakom det nya IsoHunt, en webbsajt till, Open Bay, som inte bara har Pirate Bays material, utan också publicerar källkoden till Pirate Bay för nerladdning för alla som vill starta eget.– Namnet: Syftar på facktermen iso-avbild.

[fildelning] [företag] [upphovsrätt] [ändrad 17 maj 2018]

Pirate Bay

Pirate Bays symbol: ett segelfartyg med piratmärket på storseglet. Men i stället för en dödskalle och korslagda benknotor är det en bandkassett och korslagda benknotor.
Lägg märke till band­kassetten på seglet.

The Pirate Bay, TPB – en ursprungligen svensk webbplats för utbyte av filer mellan användare. (Se fildelning.) – Sajten stängdes i december 2014 men öppnades på nytt den 1 februari 2015. I juli 2017 var Pirate Bay en av världens hundra mest besökta sajter enligt Alexa. – Pirate Bay har pekats ut som medansvarigt för spridning av pirat­kopierad musik och film i stor skala. Pirate Bay drabbades den 30 maj 2006 av en stor polis­razzia som genom­fördes på begäran av USA:s regering. Rätte­gång inleddes först 2008. I april 2009 dömdes personerna bakom Pirate Bay, bland andra Fredrik Neij och Gott­frid Svartholm Warg, till ett års fängelse var­dera och till att betala 30 miljoner kronor i skade­stånd. Skadeståndet höjdes i hovrätten 2010 till 46 miljoner kronor, men fängelsestraffen kortades. De åtalade kallade rätte­gången för spectrial, skåde­­process. – Trots de höga straffen mot ägarna var Pirate Bay fram till december 2014 minst lika aktivt som tidigare, och var Pirate Bays servrar fanns var en väl be­varad hemlighet. Men den 9 december 2014 stängdes Pirate Bays webb­plats. Det sätts i samband med en polisrazzia samma dag mot en serverhall i Nacka utanför Stockholm. Kort därefter publicerade webb­sajten Isohunt hela Pirate Bays databas på sajten oldpiratebay.org (senare stängd). Och i mitten av december 2014 startade personerna bakom Isohunt en ny sajt, Open Bay, som för­utom Pirate Bays hela databas erbjuder besökarna att ladda ner källkoden till Pirate Bay och starta eget. – Åklagaren i målet mot Pirate Bay begärde i februari 2015 att Internetstiftelsen i Sverige skulle stoppa all registrering av domänen Pirate Bay. Åklag­a­ren hade redan tidigare begärt att domänen ska konfiskeras. I maj 2015 beslöt tings­rätten att domänerna piratebay.se och thepiratebay.se skulle konfiskeras och tillfalla staten (läs domen här). Men dagen efter att domen föll fanns Pirate Bay på sex andra toppdomäner. Domen bekräftades av Svea hovrätt i maj 2016, se pressmeddelande (länk). I februari 2017 ålade Patent- och marknadsöverdomstolen internetoperatörerna Bredbandsbolaget och Telenor att hindra sina kunder att surfa till Pirate Bay. I oktober 2018 ålades Telia interimistiskt att göra samma sak (se länk). Webb­­sidan thepiratebay.org kan därför vara oåtkomlig för många. – Pirate Bay är ett index över filer som kan laddas ned med bittorrent‑teknik. Det är en så kallad tracker-sökmotor. Många av filerna är kopior av upphovsrättsligt skyddat material. Pirate Bay har inte själva filerna, bara länkar till dem. – Pirate Bay startades i början av 2004 på initiativ av organisationen Piratbyrån, men är sedan oktober 2004 fristående. – I juni 2009 meddelades att Pirate Bay skulle säljas till företaget Global gaming factory, GGF, ägt av Hans Pandeya. Efter avslöjanden om GGF:s affärer blev affären inställd. – I mars 2013 spred Pirate Bay ryktet att servrarna hade flyttats till Nord­­korea. Det var ett skämt, som Pirate Bay för övrigt spred även den 1 april 2007. – I augusti 2013 släppte Pirate Bay en egen webbläsare, Piratebrowser. I december 2019 kom Baystream, en tjänst för strömmande video. – Se artiklar på IDG:s webbsidor.

[pirat] [rättsfall] [upphovsrätt] [ändrad 12 december 2019]