dag noll

den dag då en produkt släpps, eller den dag då en sår­bar­het i ett datorprogram blir känd (se dagnoll­attack). En an­grepps­metod som ut­nyttjar en sådan sår­bar­het kallas på engelska för zero-day exploit. – Om sårbar­heten aldrig rättas till talar man om forever-day. – Pirat­kopierade filmer, musik och dator­program sprids ofta på inter­net dag noll: filmerna kan då ha blivit in­spelade med video­kamera på en för­hands­visning. – På engelska: day zero eller, i samman­sättningar, zero‑day. Skrivs ibland också 0day (med nolla). – Om pirat­kopierat material sprids före dag noll (till exempel före biopremiären) talar man ibland om negative day, även skrivet –day (med minustecken).

[attacker] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 3 januari 2018]

Dagens ord: 2018-01-04