dag noll

den dag då en produkt släpps, eller den dag då en sårbarhet i ett datorprogram blir känd (se dagnollattack). En angreppsmetod som utnyttjar en sådan sårbarhet kallas på engelska för zero‑day exploit. – Om sårbarheten aldrig rättas till talar man om forever‑day. – Piratkopierade filmer, musik och datorprogram sprids ofta på internet dag noll: filmerna kan då ha blivit inspelade med videokamera på en förhandsvisning. – På engelska: day zero eller, i sammansättningar, zero‑day. Skrivs ibland också 0day (med nolla). – Om piratkopierat material sprids före dag noll (till exempel före biopremiären) talar man ibland om negative day, även skrivet –day (med minustecken).

[attacker] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 3 januari 2018]

Dagens ord: 2018-01-04