webbhotell

(web hotel) – företag som hyser andras webbsidor på sina egna servrar. – Webb­hotellet till­handa­håller utrymme på sina servrar för webb­sidorna, sköter driften av servrarna och ser till att internets adressystem, dns hittar webb­sidorna. Att anlita webb­hotell är det vanliga sättet för privat­personer och mindre företag att få tillgång till webb­servrar. Webb­hotell för företag är avgifts­belagda. För privat­personer är det ofta gratis; ofta finns det färdiga mallar för sidorna. – Jäm­för med server­hotell.