Tryckfrihetsförordningen

(TF) – svensk grundlag som skyddar tryck­­friheten och dess­utom reglerar offentlig­­hets­principen. – –Tryck­­fri­hets­­för­ordningen för­bjuder censur, skyddar rätten att lämna in­forma­tion till massmedier (med­­­delar­­frihet), ålägger mass­­medier att skydda sina källor (käll­­skydd) och anger formerna för tryck­­frihets­rätte­gångar. Vissa skriverier är straff­­bara, men åtal kan bara ske efter att texten har publicerats. – Tryck­­frihets­­­för­ordningen gäller bara för tryckta skrifter (och för webbtidningar som ges ut av tryckta publikationer). För andra mass­­­medier, som radio, tv, film och vissa webbsidor, gäller i stället Yttrande­­fri­hets­grund­­lagen. Förut­­sätt­ningen i båda fallen är att publikationen har ut­givnings­bevis och an­svarig ut­givare. En publikation som skyddas av Tryckfrihetsförordningen behöver inte tillämpa Personuppgiftslagen† (PUL, gäller ej längre) eller EU:s Dataskyddsförordning. – Tryckfrihetsförordningen omfattar också offentlig­­hets­­principen, som reglerar med­borgarnas rätt att ta del av all­männa handlingar. – –Läs också om BBS-lagen. –– Hela Tryck­frihets­förordningen finns här.

[censur] [lagar] [tryckfrihet] [ändrad 2 oktober 2018]