Yttrandefrihetsgrundlagen

(YGL) – svensk grundlag som reglerar yttrande­friheten i andra medier än tryckta skrifter, alltså i radio, tv, film samt på internet och i annan dator­baserad kommunikation. Tryckta skrifter, däremot, skyddas av Tryck­fri­­hets­förord­ningen, TF. –– YGL bygger på samma principer som Tryck­­fri­hets­­för­ord­ningen: främst att det krävs en ansvarig utgivare för att YGL ska vara tillämplig på det som publiceras. – Nionde para­grafen i första kapitlet av YGL kallas för data­bas­­regeln, och reglerar yttrande­fri­heten på webb­sidor och i andra mass­medier på dator­nät. Webb­sidor och andra verk som faller under Yttrande­frihets­grund­lagen är inte bundna av Person­upp­gifts­lagen (PUL) eller av EU:s kommande Dataskyddsförordning. –– Ytt­ran­de­­­fri­hets­grund­lagen finns att läsa här.

[lagar] [yttrandefrihet] [ändrad 24 december 2017]

Dagens ord: 2017-12-25