xn--

i namn på domäner: markering av att domänens namn är ett internationaliserat domännamn. Det som följer efter xn-- är ett namn på en domän, skrivet enbart med bokstäver som ingår i det engelska alfabetet samt med siffror och bindestreck. Det kan vara rätt svårläst. Det är ett omkodat namn som innehåller bokstäver som inte finns i det engelska alfabetet (som åäö, ü och é) eller som är skrivet med andra skriftsystem, som arabiska eller hebreiska. xn–– anger att namnet ska kodas tillbaka till rätt skriftsystem. xn--domn-noa.se står till exempel för domän.se. – Läs mer under ACE.

[domäner] [tecken] [18 januari 2018]

Punycode

ett program som kodar om bokstäver och andra skrivtecken från andra skriftsystem än det engelska alfabetet till en form som enbart innehåller engelska tecken (sju‑bits ASCII). Punycode kan koda om alla tecken som beskrivs i Unicode. Punycode används i Internationaliserade domännamn, se ACE. – Punycode är en standard som specificeras i denna RFC, se länk.

[tecken] [18 januari 2018]

char

i programmering: en datatyp, vars namn är kort för character, ’tecken’. – Char infördes med pro­gram­språket C. Det stod där för tecken som kodas på en byte, alltså med åtta ettor och/eller nollor. (Det kan bli högst 255 tecken.) Många andra programspråk använder numera char som datatyp och/eller in­struk­tion. Ibland syftar char på tecken ur teckenuppsättningar med fler än 255 tecken, till exempel UTF. Sådana tecken kan up­pen­bar­ligen inte kodas på en byte. Denna dubbel­tydig­het hos datatypen char leder ibland till miss­för­stånd.

[programmering] [tecken]