domännamn

adressen till en resurs på internet i en form som människor lätt kan minnas, som www.idg.se. – Domännamnen är täcknamn för de adresser som maskinerna använder, IP‑adresser som består av siffror. Där det behövs kan ett domännamn motsvara flera IP‑adresser. – Ett domännamn består av en uppräkning av domäner i en hierarki, åtskilda av punkter, med toppdomänen sist. Varje led i domännamnet kallas för en label (etikett), och det kan finnas upp till 127 etiketter i ett domännamn. – Observera att ett domännamn inte är detsamma som namnet på en domän. Till varje domän hör oftast flera domännamn. (Läs mer om det under domän.) – Observera också att ett domännamn inte är detsamma som en URL eller webbadress. Det ingår ett domännamn i varje webbadress, men en webbadress innehåller också en protokollspecifikation, vanligen https://, och ofta också en filspecifikation. – Fördjupning: Vad är det för skillnad mellan en domän och ett domännamn? Man kan läsa att någon har registrerat eller köpt ett visst domännamn, men vad den i själva verket har skaffat är den domänen. Domännamnet är adressen till en resurs som är knuten till domänen, och domännamnet innehåller domänens namn. Jämför med att säga att någon har köpt Storgatan 1, en adress. Vad den personen har köpt är i själva verket huset som finns på Storgatan 1. I huset bor det kanske flera personer, och alla får sin post skickad till sitt namn på adressen Storgatan 1. Fastigheten motsvarar alltså en domän, adresserna till de som bor där kan jämföras med domän­namn. (Denna jämförelse bör inte tas för långt.)

[internet] [ändrad 13 april 2017]