meny

(menu) – lista över instruktioner i ett program eller operativ­system, visad på bild­skärm. – I äldre it‑system fyllde en meny­ hela bild­skärmen, och de olika in­struk­tion­erna var num­re­rade: man valde en av in­struk­tion­erna genom att skriva mot­svar­ande siffra. I datorer med graf­iskt användargräns­snitt används oftast rull­gardins­menyer, som tar minimalt utrymme när de inte används. Se också drag­spels­meny, hamburgarmeny och poppupp­meny. – I appar för smarta mobiler undviker man text­menyer: till­gäng­liga instruk­tioner repre­sen­te­ras oftast av ikoner som är dolda när de inte används. – Ordet: Det kallas för meny på grund av likheten med restaurangmenyer.

[användargränssnitt] [ändrad 7 augusti 2018]