xn--

i namn på domäner: markering av att domänens namn är ett internationaliserat domännamn. – Det som visas i webbläsaren är domänens namn skrivet med ett annat alfabet än det engelska. Det kan vara det svenska alfabetet med åäö, eller det arabiska. Men de skriftsystemen är inte vad datorn läser. – Det som följer efter xn-- är nämligen namnet på domänen, skrivet med enbart bokstäver som ingår i det engelska alfabetet samt med siffror och bindestreck. Det kan vara rätt svårläst. Det är en omkodning av ett namn som på originalspråket innehåller bokstäver som inte finns i det engelska alfabetet (som åäö, ü och é) eller som är skrivet med andra skriftsystem, som arabiska eller hebreiska. xn–– anger att namnet ska kodas tillbaka till rätt skriftsystem. xn--domn‑noa.se står till exempel för domän.se. – Läs också om ACE.

[domäner] [tecken] [ändrad 17 januari 2022]

Dagens ord: 2023-03-24