xn--

i namn på domäner: markering av att domänens namn är ett internationaliserat domännamn. – Det som visas i webbläsaren är domänens namn skrivet med ett annat alfabet än det engelska. Det kan vara det svenska alfabetet med åäö, eller det arabiska. Men det är inte vad datorn läser. – Det som följer efter xn-- är nämligen namnet på domänen, skrivet med enbart bokstäver som ingår i det engelska alfabetet samt med siffror och bindestreck. Det kan vara rätt svårläst. Det är en omkodning av ett namn som på originalspråket innehåller bokstäver som inte finns i det engelska alfabetet (som åäö, ü och é) eller som är skrivet med andra skriftsystem, som arabiska eller hebreiska. xn–– anger att namnet ska kodas tillbaka till rätt skriftsystem. xn--domn‑noa.se står till exempel för domän.se. – Läs också om ACE.

[domäner] [tecken] [ändrad 17 januari 2022]

Dagens ord: 2022-01-24